Inschrijvingen

De aanmeldingen zullen starten op 1 maart 2021 (9u), tot 26 maart (16u).
Voor meer inlichtingen kan u zich wenden tot www.inschrijveninbrussel.be