Organigram

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming van de school. Zij zorgen voor het goede verloop van het onderwijs rekening houdend met het opvoedingsproject van Donche en de wettelijke voorschriften.
Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar scholen.
Onze school behoort tot de VZW Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar West-Brabant:

Paul Jansonstraat 57, 1020 Brussel – Telefoon 02 478 82 24 – Fax 02 478 74 79

Voorzitter: Deheer Felix Wauters

Afgevaardigd beheerder: Deheer Johan Eliat- Eliat

Onze school behoort tot de scholengemeenschap BruNo, samen met volgende scholen:

  • Basisschool Regina Pacis (Laken),
  • Basisschool Maria Assumpta ‘Mutsaard’ (Laken),
  • Leo XIII (Neder-Over-Heembeek),
  • Sint-Ursula (Laken),
  • Kameleon (Haren),
  • Sint Lukas ( Schaarbeek).

De ouderraad is een groep ouders die de werking van de school ondersteunen, zowel pedagogisch als praktisch. Zij vormen een brug tussen ouders en leerkrachten.
De ouderraad steekt ook een handje toe bij het organiseren van verschillende buitenschoolse activiteiten zoals het schoolfeest, de kerstmarkt, …
Bij de aanvang van een nieuw schooljaar wordt de naam van de voorzitter via een brief aan de ouders bekendgemaakt.