Zorgvisie

Per vestiging (Donderberg en Pioenen) werden 7 troeven samengesteld, met  input vanuit het leerkrachtenteam en het kernteam. Hieronder vind je onze historiek.

Inleiding op de zorgvisie
Historiek

In het schooljaar 2007-2008 is onze school structureel veranderd van basisschool met 3 vestigingen (opdoeken lagere school) in juni 2006 naar een autonome kleuterschool met 2 vestigingen.

De zorgvisie die in die periode opgesteld is, was geënt op 3 grote pijlers:

– Ons opvoedingsproject
– Het opvoedingsconcept van het katholiek onderwijs
– De schoolvisie en de beginsituatie van september 2007

In september 2012 startten wij met de opbouw van een lagere school. Sindsdien herbergt één van de vestigingen zowel een kleuterafdeling als een lagere school in Neder- Over- Heembeek (nog steeds in opbouw) en één vestiging met een kleuterafdeling. Elke vestiging bleef zijn eigen identiteit bewaren met een specifieke bezetting.

De bestaande zorgvisie bleef de voorbije jaren gehanteerd en er werden stappen gezet naar een nieuwe geactualiseerde zorgvisie.

Stappen naar nieuwe zorgvisie

1. In het schooljaar 2013-2014 werkte de school aan een nieuwe schoolvisie die de identiteit per vestiging weergeeft. Deze schoolvisie vormde de start naar de opbouw van de nieuwe zorgvisie.

2. Het handelingsgericht werken, het nieuw zorgvademecum en het aankomende M-decreet werden bij het groeiend team geïntroduceerd.

3. Op basis van de prioriteiten, aangegeven door het team van beide vestigingen, werd in september 2016 gestart met het uitwerken van de nieuwe aangepaste, geactualiseerde zorgvisie. Dit gebeurde in teamverband en vanuit volgende bronnen:

– HGW
– Krachtige leeromgeving
– M-decreet
– Opvoedingsproject
– Schooleigen identiteit
– Tekst Nelson Mandela over de kinderen
– Verklaring van de rechten van het kind
– Zorgcontinuüm
– Zorgvademecum

Per vestiging werden enkele zorgtroeven vooropgesteld. De inhoud van elke troef is per vestiging geënt op specifieke noden en behoeften, vertrekkende van de beginsituatie op kind-, leerkracht- en vestigingsniveau.